Liečba a procedúry

VODNÉ PROCEDÚRY

 • Uhličitý kúpeľ vaňový - liečivá uhličitá voda z prameňa Izabela, teplota vody 33 - 36°C, procedúra je ukončená suchým zábalom. Séria uhličitých kúpeľov sa využíva pri liečbe srdcovo-cievnych chorôb, priaznivo však pôsobí na celý organizmus v zmysle úpravy vegetatívnych funkcií, celkovo pôsobí regeneračne a relaxačne.
 • Termálny bazén sedací, skupinový - liečivá uhličitá voda z prameňa Izabela, teplota vody 36°C, procedúra je ukončená suchým zábalom.
 • Podvodná masáž - masáž vykonávanú vodným prúdom, tlak vody pri masáži je 1-3 atm, teplota vody 35 - 37°C.
 • Masážny bazén - celotelová podvodná masáž pomocou nastaviteľných trysiek, cez ktoré je pod tlakom vháňaná voda na jednotlivé časti tela, počet účastníkov v bazéne je maximálne 6, teplota vody 35 - 37°C.
 • Perličkový kúpeľ - vaňový kúpeľ s jemným masážnym a sedatívnym účinkom.
 • Vírivka na dolné končatiny - podvodná masáž lokalizovanú na dolné končatiny, teplota vody 35 - 37°C, kúpeľ zvyšuje prekrvenie dolných končatín, miestny metabolizmus a súčasne aktivuje kožné receptory.
 • Škótske streky - silne stimulujúca procedúra, striedavé striekanie celého tela teplou a studenou vodou pomocou trysiek.
 • Striedavý šliapací kúpeľ - aktívny pohyb vo vaničkách, v jednej je teplota 40 - 46°C, v druhej 10 - 15°C. Striedavo prestupujme z teplej do studenej vody, opakujeme 6 - 10x. Procedúru využívame predovšetkým pri včasných štádiách ischemickej chorobe dolných končatín a pri krčových žilách.
 • Plávanie - vykonáva sa v rehabilitačnom bazéne pod dozorom zdravotníckeho pracovníka.

ĎALŠIE PROCEDÚRY:

 • Vacu Well - podtlaková terapia, ktorou sa cielene zefektívňuje spaľovanie tukového tkaniva v kritických partiách tela. Zlepšuje sa látková výmena, vyhladzuje koža, mizne celulitída a hlavne veľmi rýchlo a efektívne ubúdajú nadbytočné centimetre v požadovaných partiách.Pôsobí pozitívne na kondíciu, činnosť lymfatického systému, zlepšuje cirkuláciu krvi a likviduje opuchy končatín.
 • Vibrosauna - novinka v liečebných procedúrach – Vibrosauna. Terapeutická suchá sauna, ktorú tvorí vibrujúce lôžko, suchý horúci vzduch a záporne nabitý vzduch (vzduch ionizáciou zbavený všetkých škodlivín) pre oblasť šije a hlavy.
 • Vibrosauna je vynikajúce multifunkčne zariadenie s výhodami niekoľkých liečebných procedúr v jednom. Patrí k pasívnym metódam udržiavania kondície, znižovania nadváhy, zlepšovania  sebavedomia. Vibrosauna poskytuje úľavu pri zdravotných ťažkostiach ako sú napríklad artritída, bolesti chrbta, úrazy pri športe, problémy s krvným tlakom, stres,nespavosť. Vibráciami kombinovanými s teplom sa zvyšuje činnosť ľadvín, ktoré odbúravajú kyselinu mliečnu a toxíny z tela omnoho rýchlejšie a efektívnejšie. Dochádza k uvoľneniu svalového napätia, dlhším pôsobením vibrácii sa následne zlepšuje svalový tonus a zrýchľuje sa krvný obeh, čistia sa lymfatické uzliny, čo v konečnom efekte má silný a veľmi rýchly detoxikačný účinok. Taktiež pomáha znižovať vysoký krvný tlak. Mozog túto liečebnú procedúru prijíma veľmi pozitívne a konečný efekt je TRVALÝ.
 • Klasická masáž - mechanické podnety vykonávané na tele pacienta rukami z liečebných dôvodov. Účinky masáže sú lokálne a celkové. Masáž priaznivo ovplyvňuje prekrvenie kože a svalstva, tonus svalstva, krvný a lymfatický obeh, endokrinný systém, nervový systém, vnútorné orgány, psychiku a bolesť. Rozlišujeme čiastkovú alebo celkovú masáž.
 • Reflexná masáž (chrbát, chodidlá) - špeciálna manuálna masáž bez masážneho média, pri ktorej sa vykonáva tlak na určité body na povrchu tela za účelom úpravy reflexných mechanizmov pri základnom ochorení.
 • Manuálna lymfodrenáž - špeciálna liečebná ručná masáž, cieľom ktorej je odstránenie nahromadenej tekutiny v tkanive hlavne končatín (lymfedém) a odtransportovať ju do veľkých zberných ciev. Túto techniku u nás využívame najmä pri lymfedémoch horných končatín, ktoré často vznikajú ako nežiadúci účinok po operáciách prsníka.
 • Pneuven-bevuk - prístrojová lymfodrenáž, ktorej predchádza ručná drenáž spádových lymfatických uzlín za účelom ich uvoľnenia až potom nasleduje naloženie návleku a zapnutie požadovaného programu. Využitie ako pri manuálnej lymfodrenáže.
 • Aquavibron - mechanické, vodou vytvárané impulzy - vibrácie, ktoré sú pomocou membrány lokálne aplikované a majú masážny účinok. Využitie v celom rade ochorení - neurologických, reumatologických, poúrazových stavoch a pod.
 • Parafínový zábal - lokálna liečba teplom pri ochoreniach pohybového systému za účelom uvoľnenia svalového napätia, zlepšenia prekrvenia, zvýšenia elasticity a rozťažnosti väzivových tkanív a svalov, čo má analgetický účinok, súčasne sa povzbudzuje imunita.
 • Parafínový zábal s rašelinou - lokálna liečba teplom s využitím rašeliny, ktorá obsahuje humínové kyseliny a bitúmeny, ktorému sa pripisuje protizápalový účinok. Rašelina má nižšie pH ako koža, čo má za následok aktiváciu pufrových mechanizmov v koži, výsledkom čoho je lokálne prekrvenie. Nízke pH rašeliny má antibakteriálny účinok.
 • Solux - lokálna aplikácia tepla infračerveným žiaričom.
 • Sauna - podstatou sauny je pobyt v horúcom, extrémne suchom vzduchu (60 - 100°C), pri ktorom odparovaním potu dochádza k veľmi účinnému ochladzovaniu. Dĺžka pobytu v saune je individuálna, najviac 10 minút s následnou ochladzovacou fázou. Opakujeme 2 - 3x. Saunou sa precvičujú dôležité funkcie organizmu, napr. schopnosť správnej reakcie ciev kože, činnosť srdca, obličiek, pľúc a nervovej sústavy, látková premena, ako aj regulácia telesnej teploty, podporujú sa imunologické procesy.
 • Plynové injekcie - aplikácia zriedeného oxidu uhličitého v presných dávkach do určitých bodov podkožia za účelom zlepšenia prekrvenia a trofiky tkanív, s cieľom dosiahnuť analgéziu pri ochoreniach pohybového systému. Reflexnou cestou dosahujeme zlepšenie prekrvenia srdca, čo využívame v rehabilitácii srdcovo-cievnych ochorení.
 • Biotherik - suchý uhličitý celotelový kúpeľ - plynový uhličitý kúpeľ v špeciálnych vakoch, na rozdiel od vodného uhličitého kúpeľa tu nepôsobí hydrostatický tlak a teplota vodného kúpeľa. Ostatné účinky a využitie sú rovnaké.
 • Inhalácie - vdychovanie liečivých pár na podporu uvoľňovania a vykašliavania hlienov pri chronických ochoreniach dýchacích ciest.
 • Laseroterapia - podstata laseru spočíva v stimulovanej emisii polarizovaného svetla. Ide o bodovú liečbu infračerveným laserovým lúčom so špecifickým biologickým účinkom - biostimulačným, analgetickým, protizápalovým, antiedematóznym, vazodilatačným, čo využívame pri liečbe mnohých ochorení - napr. postihnutie pohybového aparátu, poúrazové stavy, niektoré kožné choroby (jazvy, dekubity).
 • Bioptron lampa - svetloliečba, biolampa je zdrojom polarizovaného svetla, ktoré má biostimulačný efekt. Svetlo bioptron cez štruktúru buniek v pokožke harmonizuje metabolické procesy, posilňuje imunitný systém, stimuluje regeneračné a liečivé procesy celého organizmu.
 • Solárium - zariadenie využívajúce umelé svetlo obsahujúce ultrafialové žiarenie (umelé slnečné svetlo) na opaľovanie.
 • Elektroliečba - fyzikálna terapija, pri ktorej je využívaný liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie.
 • Elektroliečebný prístroj BTL-06 - sieťový prístroj pre kompletnú elektroliečbu a diagnostiku, ktorý obsahuje viac ako 500 druhov a modifikácií liečebných prúdov.
 • Diadynamické prúdy - kombinovaný efekt zmiešaných prúdov - galvanického a faradického s účinkom analgetickým a hyperemizačným, čo s obľubou využívame pri ochorenia pohybového aparátu.
 • Končatinový galvanický kúpeľ /hydrogalvan/ - pri tejto elektroliečebnej procedúre známej ako dvojkomorový alebo štvorkomorový kúpeľ, môžeme použitím vaničiek s vodou, do ktorých sú ponorené elektródy, pôsobiť galvanickým prúdom na končatiny. Ide o aplikáciu galvanického prúdu vo vodnom prostredí, používame dvojkomorový kúpeľ na horné končatiny, dolné končatiny alebo štvorkomorový kúpeľ na všetky končatiny. Pri procedúre dochádza k výraznej kapilárnej hyperémii, čo využívame pri poruchách prekrvenia dolných končatín, poruchách inervácie či poúrazových stavoch.
 • Diatermia - elektromagnetické vlnenie rôznej frekvencie, ktoré spôsobuje prehrievanie tkanív premenou elektrickej energie na tepelnú. Účinok procedúry je tepelný a hyperenický.
 • Ultrazvuk - pri liečbe ultrazvukom sa využíva konverzia elektrickej energie vysokofrekvenčného prúdu na energiu ultrazvuku (mechanickú a tepelnú energiu), čím dochádza k mikromasáži tkanív, tepelnému účinku so zlepšeným prekrvením, zvýšením metabolizmu a urýchleniu regenerácie v oblasti aplikácie.
 • Magnetoterapia - používame prístroj BTL-09 ako generátor magnetických vĺn. Magnetické pole má účinky: analgetické, protizápalové, vazodilatačné, myorelaxačné, urýchľuje hojenie mäkkých tkanív i hojenie kostných zlomenín.

POHYBOVÁ LIEČBA:

 • Kardiovaskulárna rehabilitácia - riadený, kontrolovaný tréning na stacionárnom bicykli u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami (osobitne pacienti po nekomplikovanom infarkte myokardu a revaskularizačných zákrokoch) pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka, ktorý na začiatku a na konci tréningovej jednotky kontroluje pulzovú frekvenciu a krvný tlak. V trvalej pohotovosti je defibrilátor, lieky a pomôcky na resustitáciu.
 • Nordic Walking - severská chôdza - kondičný tréning so špeciálnymi palicami. Tréning sa vykonáva v teréne pod dohľadom vyškoleného pracovníka, ktorý na začiatku a na konci tréningovej jednotky kontroluje pulzovú frekvenciu a krvný tlak. O technike chôdze a o intenzite záťaže je každý pacient pred tréningom poučený.
 • Cvičenie v bazéne - hydrokinezioterapia - cvičenie vytrvalostného charakteru so zapojením veľkých svalových skupín prevažne pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami pod vedením zdravotníckeho pracovníka. Súčasne využívame účinok hydrostatického tlaku a vztlaku.
 • Plávanie - vykonáva sa v rehabilitačnom bazéne pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka.
 • Liečebná telesná výchova - Kardio I, Kardio II - skupinové cvičenie vytrvalostného charakteru u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Cvičebná jednotka je pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka.
 • Fitball - cvičenie na fitlopte - skupinové cvičenie na špeciálnych fitloptách pod vedením fyzioterapeuta, podľa odporúčaných cvičebných zostáv. Cvičením na fitlopte zlepšujeme kondíciu, rozsah pohybov, svalovú silu, koordináciu i stabilitu.
 • Liečebná telesná výchova - predstavuje cvičenia na chrbticu s dýchacou gymnastikou. Ide o skupinové cvičenie so zameraním na príslušné časti pohybového systému. Zostava cvičení je obohatená prvkami dýchacej gymnastiky.
 • Individuálna LTV - individuálna pohybová liečba pod vedením fyzioterapeuta podľa aktuálneho postihnutia pohybového aparátu podľa ordinácie lekára.
 • Fitnes - individuálne cvičenie vo fitnes centre, s možnosťou výberu posilňovacích zariadení na precvičenie rôznych svalových skupín.

PSYCHOTERAPEUTICKÉ PROCEDÚRY:

 • Muzikoterapia - jedna z relaxačných psychologických techník, ktorej cieľom je navodiť telesné a duševné uvoľnenie. Ide o skupinovú terapiu. Pacienti sa usadia v kreslách a po úvodných slovách a stlmení svetla sa púšťajú hudobno – relaxačné zostavy. Jednotka trvá 40-50 min.
 • Relaxácia - skupinová relaxačná psychologická technika, ktorej cieľom je navodenie telesného a duševného uvoľnenia. Ide o kombináciu slova a hudby pod vedením školeného pracovníka. Trvanie procedúry je 40 minút.
 • EEG biofeedback - metóda aplikovanej psychofyziológie vedného odboru, ktorý skúma a v praxi využíva poznatky o previazanosti tela a duše. Jedná sa o metódu zameranú na tréning autoregulácie elektrofyziologickej aktivity mozgu opakovaným tréningom pomocou špeciálneho počítačového programu. Biofeedback je modernou metódou liečby porúch pozornosti, hyperaktivity, porúch učenia v detskom veku. V dospelosti sa odporúča pri poruchách spánku, psychogénnych bolestiach hlavy, na zvládanie stresu a zdravotných ťažkostí so stresom spojených, pri úzkostnej a panickej poruche, na zvyšovanie psychickej výkonnosti.
 • HRV biofeedback - metóda zameraná na tréning a úpravu neurovegetatívnej dysbalancie pomocou sledovania úpravy variability srdcovej frekvencie ako prejavu zvýšenia aktivity sympatikového nervového systému. Na prst pacienta sa upevňuje snímač pulzu a po vysvetlení sa začne program tréningu podľa metodiky s nácvikom správneho dýchania. HRV biofeedback využívame v rámci kardiovaskulárnej rehabilitácie.
 • Hippoterapia - nasadenie koňa na liečebné účely. Vykonáva sa v jazdiarni, pod dohľadom hippológa. Procedúra sa vykonáva v kroku koňa. Krok koňa je jedinečný a ničím nenahraditeľný, rehabilitáciu obohacujúci prvok. Hippoterapia je komplexná liečebná metóda, využívame priaznivé ovplyvnenie celej osobnosti človeka. Hippoterapia pôsobí vyrovnávajúco – zlepšuje sebavedomie, upravuje emotivitu, odbúrava úzkosť, nedôveru a strach, tlmí hyperaktivitu a agresivitu. Súčasne blahodarný je účinok hippoterapie na pohybový systém.

Vyhľadávanie

Mailing-list

 

PARTNERI:

Virtuálne prehliadky  |  Spinkaj.sk  |  Letenky

Konverzný kurz:
1 EUR = 30.1260 Sk
Suma:Mena:
 
otvoriť/zatvoriť