Indikácie a kontraindikácie - Kúpele Turčianske Teplice

Indikácie u pacientov nad 18 rokov:

Onkologické choroby

 • onkologické choroby po ukončení komplexnej liečby, bez akýchkoľvek známok recidívy

Choroby tráviaceho ústrojenstva

 • funkčné žalúdočné dyspepsie
 • vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu remisie
 • regionálna enterokolitída, Crohnova choroba
 • chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlč. ciest
 • chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfologickými zmenami

Nervové choroby

 • chabé obrny a stavy po poliomyelitíde (klient musí byť sebaobslužný)
 • polyneuropatie s paretickými prejavmi
 • hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia
 • roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy
 • nervovosvalové degeneratívne choroby
 • detská mozgová obrna
 • Parkinsonova choroba. Iné  degeneratívne choroby bazálnych ganglií.

Choroby pohybového ústrojenstva

 • reumatoidná artritída a jej varianty
 • ankylotizujúca spondylartritída – všetky štádiá
 • skoliózy
 • reaktívne a druhotné artritídy
 • koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím
 • artrózy sprevádzané funkčnou poruchou
 • vertebrogénny syndróm s prechod. bolestivými poruchami chrbtice
 • stavy po operáciách alebo úrazoch pohybového ústrojenstva, vrátane operácií      medzistavcovej platničky a operácii s použitím kĺbovej náhrady
 • hemofilická artropatia

Choroby obličiek a močových ciest

 • netuberkulózne zdĺhavé zápaly močových ciest
 • zdĺhavá pyelonefritída v solitárnej obličke, cyst. ochorenie obličiek, nefrokalcinóza s výnimkou nelieč. hyperparatyreózy
 • obojstranná nefrolitiáza, cystínová nefrolitiáza
 • stavy po operáciách obličiek vrátane transplantácií, rekonštrukč. operáciách močových ciest a stav po prostatektómiách s komplik. priebehom do 12 mesiacov po operácii
 • prostatitída, prostatovezikulitída, chronická uretritída, stavy po prostatektómii

Ženské choroby

 • chronické zápaly vnútorných rodidiel
 • stavy po operáciách vnútorných rodidiel

Choroby z povolania

 • liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórii rizika žiarenia
 • ochorenia vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny)
 • ochorenia kostí, kĺbov, svalov šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením
 • choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzik. škodlivinami
 • liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle, uránovom priemysle, pri opravár. prácach hlav. technol. zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budovách pomoc. prevádzok atómových elektrární, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky

Indikácie u pacientov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku:

Onkologické choroby

 • onkologické choroby po skončení komplexnej onkologickej liečby do 24 mesiacov bez známok recidívy

Choroby tráviaceho ústrojenstva

 • chronické ochorenia žalúdka
 • chronické ochorenia čriev vrátane Crohnovej choroby
 • choroby pečene
 • chronické ochorenie žlčníka a žlčových ciest
 • stavy po brušných operáciách
 • celiakia a ostatné primárne malabsorbčné syndrómy

Nervové choroby

 • syndróm periférneho motorického neurónu (chabé obrny)
 • svalová dystrofia a iné svalové ochorenia
 • detská mozgová obrna
 • iné poruchy hybnosti centrálneho pôvodu

Choroby pohybového ústrojenstva

 • juvenilná progresívna artritída a iné chronické ochorenia kĺbov a chrbtice
 • vrodené chyby pohybového aparátu
 • stavy po úrazoch a operáciách pohybového ústrojenstva
 • vertebrogénny syndróm s bolestivými poruchami chrbtice
 • skoliózy
 • osteochondrózy, Perthesova choroba
 • Scheuermannova choroba

Choroby obličiek a močových ciest

 • recidivujúce chronické netuberkulózne zápaly obličiek a močových ciest, enuréza
 • urolitiáza po operácii alebo po spontánnom odchode konkrementu
 • stavy po operáciách močového ústrojenstva (okrem urolitiázy) do 12 mesiacov po operácii

Choroby gynekologické

 • zápalové ochorenia vonkajších a vnútorných rodidiel
 • hypoplázie vnútorných rodidiel a retrodeviácia maternice
 • poruchy menštruačného cyklu, sekundárne poruchy cyklu po infekčných chorobách s postihnutím rodidiel
 • stavy po liečených juvenilných metrorágiách
 • stavy po brušných operáciách so vzťahom k oblasti panvy, najmä po apendektómii do 6 mesiacov po operácii

KONTRAINDIKÁCIE:
Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o:

 • infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť len takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,
 • všetky choroby v akútnom štádiu,
 • klinické známky obehového zlyhania,
 • stavy po hlbokej trombóze do troch mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do šiestich týždňov po doznení choroby,
 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
 • kachexie každého druhu,
 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
 • epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti.
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a  duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
 • závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
 • inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna - neplatí pre indikačnú skupinu (nervové choroby) - výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,
 • demenciu,
 • tehotenstvo,
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
 • hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

Vyhľadávanie

Mailing-list

 

PARTNERI:

Virtuálne prehliadky  |  Spinkaj.sk  |  Letenky

Konverzný kurz:
1 EUR = 30.1260 Sk
Suma:Mena:
 
otvoriť/zatvoriť