Indikácie a kontraindikácie - Kúpele Sliač

Indikáciou pobytov v Kúpeľoch Sliač, a.s. sú nasledujúce ochorenia:

- ochorenia obehového ústrojenstva:

 • chyby srdcových chlopní
 • hypertenzivna choroba I. az III. štádia
 • ischemická srdcová choroba s anginóznymi záchvatmi a stavy po implantácii kardiostimulátora
 • ischemická srdcová choroba s prekonaným akútnym infarktom myokardu
 • ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom
 • stav po akútnej karditíde
 • stav po trombózach, tromboflebítidach
 • stavy po infarkte myokardu
 • stavy po operáciách srdca
 • stavy po revaskularizačných a cievnych rekonštrukciách na srdci
 • stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných
 • stavy po rekonštrukciách a revaskularizačných operáciách

- ženské ochorenia:

 • chronické zápaly vnútorných rodidiel
 • komplikácie po interrupcii
 • poruchy ovariálnej funkcie
 • poruchy vývoja maternice
 • primárna a sekundárna sterilita
 • stavy po brušných operáciách vo vzťahu ku malej panve
 • stavy po gynekologických operáciách
 • stavy po rekonštrukčných operáciách vnútorných rodidiel

Kúpeľnú liečbu nie je možné poskytnúť v prípade, že ide o:

 • všetky druhy infekčných chorôb prenosných na človeka a bacilonosičstvo
 • klinické známky obehového zlyhania, malígna arytmia
 • aktivita zápalového reumatického procesu (akútna reumatická horúčka, alebo infekčná endokarditída)
 • ťažké chronické srdcové zlyhanie (IV. stupeň NYHA klasifikácie)
 • ťažká nestabilná angina pectoris
 • poruchy atrioventrikulárneho prevodu (AV blok II. a III. stupňa), pokiaľ nie je implantovaný kardiostimulátor
 • opakované pľúcne embólie
 • závažné trofické alebo zápalové  kožné defekty
 • nesebestačnosť v základných denných činnostiach (obliekanie, jedenie, pohyb) - v takýchto prípadoch je nutný sprievod pacienta
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie
 • nedostatočnosť sfinktérov (neudržanie moču a stolice)
 • závažné metabolické poruchy (nestabilný dekompenzovaný diabetes, obličkové alebo pečeňové zlyhanie)
 • zhubné nádory počas liečenia a po ňom s klinicky zistiteľnými známkami pokračovania choroby
 • epilepsia s výnimkou prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat
 • aktívne ataky alebo záchvaty psychózy a iné duševné poruchy
 • toxikománia, závislosť na drogách a alkohole
 • tehotenstvo

Vyhľadávanie

Mailing-list

 

PARTNERI:

Virtuálne prehliadky  |  Spinkaj.sk  |  Letenky

Konverzný kurz:
1 EUR = 30.1260 Sk
Suma:Mena:
 
otvoriť/zatvoriť