Okolité historické mestá

Mnohí kúpeľní hostia radi podnikajú krátke vychádzky a výlety za poznaním krásneho kraja, v okolí kúpeľov Brusno – je to návšteva historických banských miest ako Kremnica, Banská Štiavnica, alebo celodenné výlety do Nízkych a Vysokých Tatier. Medzi najnajvštevovanejšie miesta v okolí Brusna možno zaradiť aj nasledovné mestá so svojimi pozoruhodnosťami:

Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska
História mesta sa začala písať v 13. storočí. Mesto Banská Bystrica bolo, ako jedno z prvých miest na Slovensku, vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Medzi najcennejšie pamätihodnosti patrí areál mestského hradu (Barbakanu), námestie s kostolmi Panny Márie a sv. Kríža, starou radnicou, Matejovým domom, barbakanom a zvyškami mestského opevnenia. Srdcom mesta je veľké, obdĺžnikové námestie Slovenského národného povstania s Mariánskym stlĺpom a šikmou hodinovou vežou. Námestie ohraničujú honostné meštianske domy, z ktorých sú najvýznamnejšie Beniczkého a Thurzov dom. Pešia zóna z námestia pokračuje aj na Dolnej ulici, kde je kostol sv. Alžbety a Bethlenov dom, v ktorom vyhlásili sedmohradské knieža Bethlena za uhorského kráľa. Historické meštianske domy možno obdivovať aj na Lazovnej a Hornej Striebornej ulici. V Tihaniovskom kaštieli v mestskej časti Radvaň sú expozície prírodovedného oddelenia Stredoslovenského múzea. Historické múzeá su v Thurzovom dome na Námestí SNP. Vzácne výtvarné diela uchovávajú tri objekty Štátnej galérie: Pretórium, Bethlenov dom a dom maliara Dominika Skuteckého.
Do novodobých dejín Slovenska sa mesto zapísalo 29. augusta 1944, keď tu bolo vyhlásené Slovenské národné povstanie - ozbrojený odpor proti fašistickej okupácii.
viac informácií na:   www.banskabystrica.sk

Zvolen
Mesto Zvolen je centrom Pohronia s vyše 760-ročnou bohatou históriou. Kedysi kráľovské mesto, dnes sídlo okresu s pulzujúcim životom. Návštevníkov víta svojou dominantou - Zvolenským zámkom, ktorý vznikol ako poľovnícke sídlo kráľa Ľudovíta I. Veľkého z Anjou. Srdcom mesta je Námestie SNP s pešou zónou, lemované historickými meštianskymi domami a kostolom sv. Alžbety zo 14. storočia. Neopakovateľnou historickou a kultúrnou pamiatkou mesta je Pustý hrad, ktorý bol dôležitým kráľovským komitátom už v roku 1172. Rozlohou - 7,6 ha - sa hradisko radí medzi najrozsiahlejšie v Európe.
viac informácií na:   www.zvolen.sk

  • Zvolenský zámok

Zvolenský zámok patrí medzi vrcholné diela gotického staviteľstva druhej polovice 14 storočia na Slovensku. Zámok obklopuje opevnenie so štyrmi valcovitými baštami a hranolovou vstupnou bránou.
Na prízemí zámku si môžeme prezrieť expozíciu Lapidárneho gotického umenia na prvom poschodí Európske umenie 16-18 stor. zo zbierok Slovenské národnej galérie v Bratislave. Gotická rytierska sieň slúži dnes na reprezentačné účely. Veľmi zaujímavá je i baroková hala so stropom rozdeleným na 78 polí v ktorých sú chronologicky usporiadané obrazy rímskych a nemeckých cisárov. Posledným z nich je KAROL VI.
Tel.:  +421 / 45 / 533 13 37,   +421/ 45 / 532 19 03;   e-mail:  zamok@stonline.sk

  • Lesnícke a drevárske múzeum

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva a zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne. Poslaním múzea je zhromažďovať, vedecky spracovávať zbierkové predmety a ako súčasti kultúrneho dedičstva ich uchovávať a prezentovať, aby prispeli k poznaniu prírody.
Múzeum spája v sebe tradíciu Lesníckeho múzea Zemědělského múzea v Bratislave (1927) a Mestského múzea vo Zvolene (1942). Vo svojej činnosti spája obe zložky  od roku 1992 .
viac informácií na:   www.ldmzvolen.sk

Banská Štiavnica
Starobylé banské mesto európskeho významu (založené pred rokom 1238) vďaka bohatým zásobám zlata a striebra. Bola sídlom Baníckej školy v Európe (1735) a prvej Banskej akadémie vo svete (1762). Patrí medzi mestské pamiatkové rezervácie a od roku 1993 je zapísaná v Listine svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Medzi pozoruhodnosti patrí namjä Mestský hrad (Starý zámok), Nový zámok (expozícia protitureckých bojov na Slovensku), Banské múzeum v prírode (Skanzen) s expozíciou banskej techniky, a Galéria Jozefa Kollára.
viac informácií na:   www.banskastiavnica.sk

  • Starý zámok v Banskej Štiavnici

Mestský hrad, renesančná protiturecká pevnosť vybudovaná z pôvodného románsko-gotického kostola, karnera a opevnenia. Stojí v historickom jadre Banskej Štiavnice na úpätí vrchu Paradajs a tvorí dominantu mesta.

  • Nový zámok v Banskej štiavnici

Nový zámok je šesťposchodová renesančná stavba so štyrmi baštami postavená v rokoch 1564-1571, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Zámok pôvodne slúžil ako strážna veža v protitureckých bojoch. Pre svoju dominantnú polohu sa využíval aj ako mestské živé hodiny (každú štvrťhodinu sa z veže oznamoval presný čas trúbením).
Expozícia Protiturecké boje na Slovensku je inštalovaná na štyroch podlažiach a názorne dokumentuje obranné boje proti Turkom. Z najvyššieho poschodia je panoramatický výhľad na mesto a okolie.
viac informácií na:   www.muzeumbs.sk

Svätý Anton
Kaštieľ vo sv. Antone patrí do skupiny neskorobarokových sídiel, ktoré vznikli za veľkej stavebnej činnosti uhorskej aristokracie vernej Habsburgovcom v bojoch proti Tukom a stavovským povstaniam. Baroková štvorkrídla podoba kaštieľa je výsledkom viedenského architekta Jána Enzenhofera, ktorý v rokoch 1744 –1750 na podnet majiteľa kaštieľa Andreja Jozefa Koháryho vypracoval projekty. Prízemie kaštieľa je venované poľovníckej expozícii. Parkový komplex pri kaštieli tvorí 5 ha park a 25 ha lesopark, ktoré sú bohaté na chránené druhy cudzokrajných stromov, a aj takých, ktoré sú rozšírené jedine na tomto geografickom území. V parku je aj významný a unikátny vodný systém.
viac informácií na:   www.muzeumbs.sk

Kremnica
Kremnica patrí medzi stredoveké mestá stojace v čase svojej slávy v centre pozornosti panovníkov, ale aj ďalších mocných vtedajšieho sveta. Príčinou ich záujmu boli bohaté zlaté bane. Predpokladá sa, že zlato a striebro sa v Kremnici a jej okolí ťažili už od 10. storočia, skutočný rozmach ťažby však nastal až začiatkom 14. storočia. Dňa 17. novembra 1328 udelil uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou osade Cremnychbana privilégia slobodného kráľovského banského a minciarskeho mesta. Zároveň tu založil mincovňu, ktorá počas stáročí svojej existencie vyprodukovala obrovské množstvo zlatých i strieborných mincí a podopierala nimi tróny mnohých európskych panovníkov. Kremnické dukáty, tzv. florény, patrili k najhodnotnejším a k najvyhľadávanejším minciam v Európe. Kremnická mincovňa pracuje nepretržite od svojho vzniku až dodnes a je tak raritou medzi európskymi mincovňami. Najvýraznejšou historickou pamiatkou mesta je Mestský hrad – komplex vytvorený opevnením, kostolom a radnicou. V meste sa nachádza Múzeum mincí a medailí s rôznymi expozíciami.
viac informácií na:   www.kremnica.sk

Vyhľadávanie

Mailing-list

 

PARTNERI:

Virtuálne prehliadky  |  Spinkaj.sk  |  Letenky

Konverzný kurz:
1 EUR = 30.1260 Sk
Suma:Mena:
 
otvoriť/zatvoriť